بررسی ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی

فایل مورد نظر در مورد بررسی ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسی ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی

بررسی-ارتباط-وابستگی-به-اینترنت-با-گرایش-به-غرق-وجذب-شدن-در-محیط-مجازی-در-کاربران-اینترنتی

تحقیق حاضر با عنوان بررسی ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی از سری تحقیق های رشته روانشناسی میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی بالینی در 99 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده
مقدمه و هدف: اعتياد به اينترنت موضوع نو و مسئله ايي فراگيراست كه درسال هاي اخير به عنوان اعتياد رفتار محور مورد توجه محققين و صاحب نظران مسائل اجتماعي قرارگرفته است. پژوهش حاضر با هدف پيش بيني وابستگي به اينترنت براساس دو ویژگی شخصیتی جذب، غرق شدن، سن، جنسیت و تاهل می باشد.
 مواد و روش ها: روش تحقيق مورد استفاده در اين تحقيق، توصیفی(غیر آزمایشی) به روش  همبستگی و شيوه جمع آوري داده ها، پرسشنامه مي باشد. جامعه آماري تحقيق جامعه آماری که بر حسب جنسیت و تاهل در چهارگروه زن، دختر، مرد و پسر در سنين مختلف از کاربران اینترنتی در شهرهای فردوس و سرایان در بهار 1391 به روش نمونه گیری در دسترس  308 نفرانتخاب و انجام شده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ي وابستگي به اينترنت يانگ ، غرق و جذب شدن استفاده شد است.
يافته ها: يافته ها نشان داد كه بین اعتیاد به اینترنت با گرایش به غرق شدن رابطه معناداری وجود دارد  فرضيه صفر رد شده و با اطمينان 99/0 نتيجه می گيريم بین اعتياد به اينترنت و غرق شدن رابطه خطی وجود دارد، بین اعتیاد به اینترنت با گرایش به جذب شدن رابطه معناداری وجود دارد و فرضیه صفر رد شده و با اطمینان99/0 نتیجه میگیریم بین اعتياد به اينترنت و مولفه روياپردازي و ديگر حالتهاي هشياري از مقياس جذب شدن تلگن رابطه خطی وجود دارد، بين اعتیاد به اينترنت با سن رابطه معنا داری وجود دارد ضریب همبستگی  محاسبه شده در سطح کمتر از یک هزارم معنادار می باشد. فرضیه پذیرفته می شود ضریب همبستگی به دست آمده بیانگر همبستگی منفی معنادار بین اعتیاد به اینترنت با سن می باشد.و همچنین وجود رابطه بین اعتیاد به اینترنت با جنسیت، تأهل و رابطه این دو نشان داد که وضعیت تأهل و جنسیت بر اعتیاد به اینترنت موثر است اما وضعیت تأهل تاثیری بر آن ندارد بیشترین تاثیر را گروه جنسیت پسردارد.
 نتيجه گيري : يافته هاي حاصل از اين پژوهش بيانگر تأثير برخي عوامل مانند تأهل ، جنسیت، سن، غرق وجذب شدن بر روی اعتیاد به اینترنت می باشد. با توجه به نتايج به دست آمده، تدوين برنامه هاي آموزشي موثر و تلاش براي رفع مشكلات جوانان براي محدود كردن رشد اعتياد به اينترنت در بين کاربران پیشنهاد می گردد.


مقدمه
اینترنت شبکه ی گسترده جهانی است که شبکه‌های مختلف رایانه ای در اندازه های متعدد و حتی رایانه های شخصی را با استفاده از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای گوناگون و با قراردادهای ارتباطی به یکدیگر متصل می‌کند. این شبکه جهانی از طریق خطوط تلفن، رایانه های شخصی و یا شبکه‌های رایانه‌ای را به یکدیگر متصل می‌کند و با اختصاص نشانی‌های الکترونیکی مشخص به هریک از آنها، برقراری ارتباط سریع و گسترده را میان کل کسانی که به شبکه متصل هستند، فراهم می‌کند و تبادل اطلاعات میان آنان را به صورت متن، صدا ، تصویر و فیلم میسر می‌سازد (دهقان، 1384). می‌توان گفت که شبکه اینترنت همانند یک محل مجازی ملاقات عمومی شهروندان جهان است. یک نقطه تلاقی عمومی است که در آن میلیون‌ها نفر از بیش از 155 کشور جهان با هم در رابطه قرار می‌گیرند. سازمان عظیمی است که نظم آن از پیش تا حدودی تنظیم شده است. آنان در هر آن، به کسب اطلاع درباره مسایل مختلف، گفتگو، بازی، تجارت، جستجوی علمی، مشاهده تصاویر مختلف، استماع صداها، آهنگ‌ها، مشاهده فیلم‌ها و بسیاری اقدامات دیگر می‌پردازند. اینترنت یک بانک اطلاعاتی نیست، بلکه گسترده‌ترین و با اهمیت‌ترین شبکه کامپیوتری جهان است و شاید نمونه ای اولیه از بزرگراه های اطلاعاتی ربع اول قرن بیست ویکم باشد. اینترنت درحکم مخزنی از اطلاعات خوب، بد، زشت و زیبا، اخلاقی و غیره اخلاقی می‌تواند تلقی شود (داور پناه، 1382).
جالب ترین پدیده ی فلسفی که تا کنون اینترنت ممکن ساخته، یک دنیای مجازی به نام 'زندگی دوم'است. زندگی دوم همچنین امکان زندگی و صرف وقت در دنیایی مجازی را برای فرد فراهم می کند که ممکن است بسیار مهیج  تر از دنیای واقعی باشد (فارسی نژاد، 1389).
اما اینترنت و دنیاهای مجازی که فراهم ساخته، فرصت گریزهایی در مقیاسی بسیار بزرگتر به ما عرضه می کند. در واقع، به لطف دنیاهای مجازی مانند زندگی دوم، ما می توانیم محدویت های خود را فراموش کنیم و خود را در فرادنیایی امن و غنی غوطه ور کنیم. به این ترتیب، به دوراهی می-رسیده ایم و باید دنیای خود را انتخاب کنیم (همان منبع).
عده ای درباره ی اثرات زندگی در دنیای مجازی برای مدتی طولانی نگرانند. بعضی تأثیرات آن ممکن است روحی باشد، مثل اعتیاد و بعضی ممکن است جسمی (فیزیکی) مثل سرگیجه (برات زاده، 1382).
بنابراین محیط مجازی یا سایبراسپیس محیطی است که نظامهای رایانه ای شبکه جهان آن را ایجاد کرده است. امروزه اصطلاح محیط مجازی به صورت گسترده ای درمورد اینترنت به کار می رود. ویلیام گیبسون که برای اولین بار این واژه را به کاربرد آن را چنین تصویر کرده است: غرق شدن کامل احساسات انسان به طور مصنوعی در محیطی زایا. در چنین محیطی ماشین تجربه حسی انسان یجاد می-کند و این حس در مغز انسان پرورانده می شود (داورپناه، 1382).

فهرست مطالب بررسی ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی به شرح زیر می باشد:
چکیده
فصل اول كليات پژوهش
1-1- مقدمه   
1-2-بیان مسئله   
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق   
1-4- اهداف تحقیق   
1-4-1-هدف علمی   
1-4-2- هدف کاربردی   
1-5-فرضیه های های تحقیق   
1-6- متغیرهای تحقیق   
1-6-1-تعریف مفاهیم نظری   
1-6-2- تعریف مفاهیم عملیاتی   
فصل دوم ادبیات و  پيشينه تحقيق
2-1-پیشینه نظری تحقیق(پایه های نظری)   
2-1-1-تاریخچه اعتیاداینترنتی  
2-1- 2- تعریف اختلال اعتیاد به اینترنت   
2-1- 3-طبقه بندی وابستگی به اینترنت   
2- 1- 4- ارزیابی   
2- 1- 5- نشانگان بالینی   
2- 1- 6- همه گیری شناسی   
2-1- 7- اختلالات مختلط روانپزشکی   
2-1-8- علایم آسیب شناختی استفاده از اینترنت(PIU)   
2-1-9- تشخیص   
2-1-10- علت شناسی ـ نظریه ها   
2-1-11-اقدام های درمانی   
2-1-12-عواقب منفی استفاده ازاینترنت   
2-1-13-DSM و وابستگی به اینترنت   
2-1-14- جذب شدن   
2-1-15-غرق شدن   
2-1-15-2-   انواع غرق شدن   
2-1-15-3-حالتهاي غرق شدن   
2-2-پیشینیه عملی   
2-2-1- تحقیقات داخلی   
2-2-2- تحقیقات خارجی   
فصل سوم روش شناسي تحقیق
3-1- روش تحقیق   
3-2- جامعه آماری   
3-3- نمونه تحقیق   
3-3-1- حجم نمونه آماری   
3-3-2- روش نمونه گیری   
3-4-ابزارگردآوری آطلاعات   
3-4-1-آزمون اعتیاد به اینترنت(IAT)   
3-4-2-مقياس جذب تلگن (TAS)   
3-4-3 پرسشنامه تمايلات غرق شدن (ITQ)   
3-5- روش اجرای پژوهش   
3-6- روش تحلیل داده ها   
فصل چهارم یافتهها ونتایج تحقیق   
4-1- مقدمه   
4-1- 2- نتایج آمار توصیفی  
4-3-تحلیل فرضیه ها   
فصل پنجم بحث وتفسیر نتایج   
5-1- مقدمه   
5-2- بحث وتفسیر(بررسي فرضيه ها)  
5-3- مشکلات و محدودیتهای تحقیق   
5-4- پیشنهادات تحقیق   
منابع ومآخذ   
پیوست   


دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: بررسی ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی اعتیاد به اینترنت وابستگی به فضای مجازی جذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی تاریخچه اعتیاداینترنتی اختلال اعتیاد به اینترنت عواقب منفی استفاده ازای

مطالب مرتبط

بررسی ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط مجازی در کاربران اینترنتی


پرسشنامه سازگاری زن و شوهر اسپنیر DAS 1976

بررسي تأثير ناسازگاری والدين بر خودباوری دانش‎آموزان راهنمایی شهرستان شیراز

دانلود پرسشنامه درجه بندی اضطراب هامیلتون (HRSA)

طرح توجیهی و کارآفرینی احداث کارخانه نساجی تولید پارچه مخملی و توری

تحقیق تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP)

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تجارت الکترونیک و بلوغ تجارت الکترونیک (فصل دوم)

دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی پرورشگاه

مبانی نظری تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم آزمون وهنجار (فصل دوم)

برطرف کردن مشکلات در زمینه خلافی خودرو

کارآموزی رشته مکانیک در شركت آرگون صنعت مركزي